دانلود سریال Domina 2021 با زیرنویس چسبیده

دومینا

محصول انگلستان - 2021 - زیرنویس فارسی

داستان سریال دومینا ( Domina 2021 )

خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

درباره سریال دومینا ( Domina 2021 )

سریال دومینا ( Domina 2021 ) به کارگردانی در سال 2021 ساخته شده است. این سریال محصول کشور انگلستان و در ژانر تاریخی و درام و می‌باشد. در این سریال Alex Lanipekun ، Ewan Horrocks ، Matthew McNulty ، به هنرمندی پرداخته‌اند.

بازیگران سریال دومینا ( Domina 2021 )

عوامل سریال دومینا ( Domina 2021 )

 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 8 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 8 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 7 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 7 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 6 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 6 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 5 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 5 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 4 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 4 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 3 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 3 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 2 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 2 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 1 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل اول قسمت 1 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 8 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 8 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 7 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 7 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 6 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 6 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 5 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 5 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 4 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 4 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 3 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 3 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 2 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 2 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 1 - زیرنویس چسبیده

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…

  نیازمند اشتراک
 • سریال دومینا - فصل دوم قسمت 1 - زیرنویس چسبیده
  نیازمند اشتراک

  خلاصه داستان سریال Domina 2021 دومینا؛ زندگی و ظهور لیویا دروسیلا، همسر قدرتمند امپراتور روم آگوستوس سزار…


فیلم‌های پیشنهادی

فیلم یک فرصت دیگر One More Shot 2024؛ دانلود و تماشای آنلاین نیازمند اشتراکرایگان
5.5

One More Shot 2024

اکشن - هیجانی

یک فرصت دیگر

خرگوش مخملی

چاقوی شگفت انگیز

بازی ماهی مرکب

دانلود فیلم فراری بزرگ The Great Escaper 2023 زیرنویس چسبیده نیازمند اشتراکرایگان
7.4

The Great Escaper 2023

درام -

فراری بزرگ

دانلود فیلم بودیکا: ملکه جنگ Boudica: Queen of War 2023 دوبله فارسی نیازمند اشتراکرایگان
4.0

Boudica Queen of War 2023

اکشن - درام

بودیکا: ملکه جنگ

دانلود فیلم سوداگران درد Pain Hustlers 2023 دوبله فارسی نیازمند اشتراکرایگان
6.5

Pain Hustlers 2023

جنایی - درام

سوداگران درد

دیدگاهتان را بنویسید